Сторінки

РОСКОС

5 класи

Слідкуйте за матеріалами на блозі, бо з понеділка будуть нові завдання!


Завдання:Опрацювати матеріал підручника.


Переглянути презентаціїПЕРЕВІР ЗНАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ.


Переглянути фільм 

10 класи

Переглянети презентацію

Увага!!!  Виконати до 09 травня!!! Надіслати на tmroskos@ukr.net (не забудь підписати, чия робота)


КОНТРОЛЬНА РОБОТА


Контрольна робота в 10 класі за темою  
«Поезія середини ХІХ – поч. ХХ ст.»  
Закриті завдання з вибором однієї правильної відповіді                       (0,5 б)

  1.   Позначте назву літературної течії, що характеризується  зображенням особистих вражень, мінливості миттєвих відчуттів:
 А   реалізм;  Б   романтизм;  В   імпресіонізм; Г   натуралізм.  
  1.    Вкажіть, кого з поетів вважають предтечею символізму:
А   А.Рембо;
Б   Ш. Бодлера;  
В   В.Вітмена;
Г   П.Верлена. 
  1.   Позначте засіб художньої виразності, на якому побудовано поезію Ш.Бодлера «Альбатрос»:
А   асонанс;   Б   антитеза;   В   алітерація;  Г   анафора.  
  1.   Вкажіть найхарактернішу рису лірики П.Верлена:
А   містичність; Б   філософічність;  В   ірраціональність; Г   музичність.  
  1.    Назвіть збірку П.Верлена, що стала його літературним дебютом:
            А   «Романси без слів»;  Б   «Мудрість»; В   «Вишукані свята»; Г   «Сатурнічні вірші».
  6 Позначте автора слів:                Я бродив один із жалем кривавим
               Між похилих верб понад сонним ставом… 
А   В.Вітмен; Б   Ш.Бодлер; В   А.Рембо; Г   П.Верлен. 
  1.    Вкажіть вірш, що вважається поетичним маніфестом символізму:
А   «Голосівки» А.Рембо;
Б   «Поетичне мистецтво» П.Верлена;
В   «Пісня про самого себе» В.Вітмена;
Г   «Гімн Красі» Ш.Бодлера.
 8   Укажіть, що означає алегоричний образ п’яного корабля в поезії А.Рембо:
А   пізнання самого себе;
Б    непорозуміння з оточуючим світом;
В    прагнення до внутрішньої свободи;
Г    знеособлення особистості.
 Завдання з вибором кількох правильних відповідей                                                     (0,5 б)
   Позначте вірші, автором яких є Ш.Бодлер:
А   «Вечорова гармонія»;
Б    «Осіння пісня»;
В   «Гімн Красі»;
               Г    «Альбатрос»;
              Д   «Голосівки»;
              Е   «Відповідності»;
              Є   «Пісня про самого себе».
   Укажіть представників французької літератури:
А   Ш.Бодлер; Б    В.Вітмен;
В   А.Рембо;           Г   П.Верлен;                 Д   С.Малларме.
  Позначте, творчість яких поетів позначена символізмом:
А   Ш.Бодлер;  Б    В.Вітмен;  В   А.Рембо;                Г   П.Верлен;                Д   С.Малларме.

  1. Укажіть назви віршів, які належать П.Верлену
А   «Так тихо серце плаче»;  Б    «Осіння пісня»;  В   «Гімн Красі»;                Г    «Альбатрос»;
              Д   «Голосівки»;               Е   «Відповідності»;                Є   «Поетичне мистецтво».

Завдання на встановлення відповідності       (1 б)
 13 Встановіть відповідність між прізвищем автора і його поетичними рядками:
            А    «О, Капітане! Батьку! Страшна скінчилась путь, -                                   1.   П.Верлен
                   Всі бурі витримав наш корабель…»                                                      2.   А.Рембо
            Б   «Поет, як альбатрос – володар гроз та грому,                                         3. Ш.Бодлер
                 Глузує з блискавиць, жадає висоти».                                                      4. В.Вітмен
            В   «В сосновий корпус мій текла вода зелена, -
                  Солодка, як малим кисличний сік, вона.»
            Г   «Захід дотлівав, багряніли хмари,
                 Вітер колихав білі ненюфари…»
            Д   «Неголосні
                 Млосні пісні
                 Струн осінніх…»

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю                                                    (2 б)

  1.  Художній напрям у мистецтві та літературі кінця ХІХ – поч. ХХ ст., для якого характерним є перетворення речей матеріального світу на знаки, котрі знаходяться поза межами земної реальності.


Навіювання певного емоційного стану називається …


Загальна назва кризових явищ кінця ХІХ – поч. ХХ ст., що характеризується настроями безнадії, розчарування, відчуттям занепаду життєвих сил, а також культом естетизму.

Творче завдання
  1. Написати твір-мініатюру (1,5-2 стор.) на одну з тем:
А   «Трагізм становища поета у світі» (Ш.Бодлер «Альбатрос»);
Б   «Вітменівський ідеал Демократії у світлі нашої сучасності» (за творчістю В.Вітмена);
В   «Витончена краса верленівських «пейзажів душі» (за поезією П.Верлена);
Г   «Чудеса «відповідностей» у поезії А.Рембо «Голосівки».Немає коментарів:

Дописати коментар